czwartek, 18 lipca, 2024

Posiadanie budynku zabytkowego potrafi być dla firmy wyzwaniem organizacyjnym. Warto mięć świadomość, że odpowiednio przeprowadzone prace konserwacji dzieł sztuki podnoszą wartość takich obiektów. Dodatkowo istnieje możliwość budowy wizerunku firmy przez posiadane antyki i sztukę.

Dobra opinia o firmie jako mecenasie sztuki

Podmioty inwestujące w zabytki gdzie potrzebna jest konserwacja dzieł sztuki, traktują takie wydatki jak działania promocyjne. Można przy pomocy prasy i telewizji nagłośnić takie czynności oraz efekty zabiegów konserwatorów. Ociepla to wizerunek firmy oraz wiąże ją z lokalną społecznością.

Wydatki na odnawianie dzieł sztuki można również powiązać z własną działalnością i inwestować w przywracanie wyglądu obiektów posiadanych przez firmy. Może tu chodzić o budynki w centrach miast i rewitalizację takich dzielnic będących wizytówką firmy.

Obsługa zabytków przez firmy konserwatorskie

Aby podjąć pracę nad obiektami zabytkowymi, należy zlecić firmie zewnętrznej analizę stanu zabytku. Po takim raporcie następuje konsultacja z konserwatorem zabytków. To on wyznacza, jaki zakres ma mieć konserwacja dzieł sztuki. Od tego zależy zakres zleconych prac oraz oczekiwany rezultat.

Podmioty takie w sposób profesjonalny będą prowadziły prace i dokumentacje procesu konserwacji. To wymóg, aby prace mogły być zatwierdzone przez konserwatora zabytków. Wszystkie ustalenia muszą być zatwierdzane pisemnie, co wpływa na koszt i długość prac.

Możliwości prezentacji dzieł sztuki w przestrzeni publicznej

Odpowiednio przygotowana konserwacja dzieł sztuki pozwoli na wystawienie przedmiotów i obiektów zabytkowych na widok publiczny. To pozwala na ich użytkowanie i promowanie firmy jako mecenasa sztuki. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie, aby uchronić odnowione zabytki przed czynnikami zewnętrznymi.

Niezależnie od wartości dzieła warto je wyeksponować w profesjonalny sposób oraz zlecić cykliczne kontrole jego stanu. W ten sposób łatwo będzie usunąć niegroźne uszkodzenia i wprowadzić pełną ochroną nad dziełem sztuki. Jeżeli są takie możliwości, można rozważyć opcję wypożyczenia na ekspozycję muzealną ze stosowna informacja o fundatorze konserwacji dzieła sztuki. Taki sposób działania wpisuje się społeczną rolę firm.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków

Tags: ,