czwartek, 18 lipca, 2024

Wypadek losowy sprawił, że ubezpieczony budynek uległ spaleniu. Tragiczna sytuacja, która niestety może spotkać każdego. Zastępy straży starały się jak zwykle uratować ile się tylko dało. Ugaszono w końcu ogień i na pierwszy rzut oka widać, że szkody są na tyle poważne, że trzeba uzyskać odszkodowanie. I właśnie w tym momencie pojawia się pytanie, jak uzyskać odszkodowanie? Jak postąpić, aby uzyskane odszkodowanie było jak najwyższe a jego proces uzyskiwania był prosty.

Liczy się czas

Właściciel spalonego budynku musi działać szybko. Jego pierwszym krokiem powinno być niezwłoczne zgłoszenie zaistniałej szkody do ubezpieczyciela, u którego została wykupiona polisa. Kluczowym elementem w likwidacji szkód pożarowych jest czas i warto o tym pamiętać. Im szybciej zostanie zgłoszona szkoda, tym szybciej nastąpi wypłata odszkodowania. Dzieje się tak dlatego, że szybko zgłoszona szkoda sprawia, że ubezpieczyciel podejmuje kolejne kroki.

Kolejnym krokiem są oględziny miejsca pożaru. Dzieje się to w ciągu kilku dni od momentu zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Oględziny przeprowadzane są przez rzeczoznawcę. Jest to rzeczoznawca, który zostaje wyznaczony przez ubezpieczyciela. Rzeczoznawca przygotowuje dokładną dokumentację zdjęciową. Obejmuje ona zarówno nieruchomość, która została zniszczona w wyniku pożaru, jak i wyposażenie, które także zostało zniszczone.

To trzeba wiedzieć

Tutaj miejsce na kilka uwag. Warto przed przybyciem rzeczoznawcy wykonać własną dokumentację zdjęciową. Uwzględniającą wszelkie zniszczenia. Taka dokumentacja może się nam przydać w momencie, kiedy ubezpieczyciel będzie miał jakieś wątpliwości, co do np. zasadności wypłaty odszkodowania.

Kolejna uwaga jest taka, że jeżeli jest to możliwe, nie należy rozpoczynać prac remontowych ani też porządkowych zanim rzeczoznawca nie wykona swojej pracy. Zanim nie udokumentuje zniszczeń, jakie poczynił ogień. Oczywiście, jeżeli zaniechanie prac porządkowych może doprowadzić do powiększenia się rozmiarów szkody, należy je przeprowadzić. Ale wcześniej całość należy dokładnie udokumentować. Dokumentacja fotograficzna a nawet filmowa jest wskazana.

Niezwykle ważne jest systematyczne dokumentowanie prac, które na celu mają odbudowę nieruchomości. Musimy mieć faktury i rachunki na wszystkie wydatki, które związane są z odbudową lub remontem. Czyli rachunki na zakup materiałów, na pracę ekipy remontowo-budowlanej, prace wykończeniowe. Warto mieć też odpowiedni kosztorys, który uwzględnia wszystkie koszty i zakresy prac. To może być pomocne w kontaktach z ubezpieczycielem.

Jednym z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o uzyskiwanie odszkodowań, jest powierzenie tego procesu wyspecjalizowanej firmie. Dzięki czemu mamy większą pewność na uzyskanie pełnego odszkodowania i nie musimy się martwić tym, że pominiemy jakieś kluczowe elementy. To najwygodniejsze i najlepsze rozwiązanie.

Tags: ,