niedziela, 26 maja, 2024

Zawór rozprężny i parownik to ważne elementy układu klimatyzacji samochodu. W przypadku ich awarii, konieczne jest przeprowadzenie fachowej diagnostyki. Warto wówczas skorzystać z usług dobrego serwisu.

Zawór rozprężny

Zawór rozprężny reprezentuje punkt separacji między sekcjami wysokiego i niskiego ciśnienia w obwodzie czynnika chłodniczego. Jest zainstalowany przed parownikiem. Aby osiągnąć optymalną wydajność chłodzenia w parowniku, przepływ czynnika chłodniczego jest kontrolowany przez zawór rozprężny w zależności od temperatury.

Na końcu parownika czynnik chłodniczy jest transportowany przez zawór rozprężny do sprężarki. Jeśli temperatura czynnika chłodniczego wzrasta na końcu parownika, rozszerza się on w zaworze rozprężnym. Powoduje to wzrost przepływu czynnika chłodniczego (ilość wtrysku) do parownika. Jeśli temperatura czynnika chłodniczego obniży się na końcu parownika, objętość w zaworze rozprężnym maleje. W rezultacie zawór rozprężny zmniejsza przepływ czynnika chłodniczego do parownika.

Awarie zaworu rozprężnego

Uszkodzony zawór rozprężny może objawiać się poprze osłabioną wydajność chłodzenia lub awarie systemu klimatyzacji. Istnieje wiele możliwych przyczyn awarii. Należą do nich problemy z temperaturą spowodowane przegrzaniem lub oblodzeniem, zanieczyszczenie w systemie lub wycieki na komponencie oraz w rurach połączeniowych

W przypadku awarii, serwis klimatyzacji samochodowej w Tomaszowie Lubelskim wykonuje oględziny i test akustyczny. Należy sprawdzić rury łączące pod kątem szczelności i prawidłowego dopasowania, a także elementy i połączenia pod kątem szczelności. Wykonuje się również pomiar temperatury w systemie liniowym oraz pomiar ciśnienia przy włączonej sprężarce i pracującym silniku.

Parownik układu klimatyzacji

Parownik służy do wymiany ciepła między powietrzem otoczenia, a czynnikiem chłodniczym w systemie klimatyzacji. Zawór rozprężny wtryskuje ciekły czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem do parownika, a czynnik chłodniczy rozszerza się. Chłodzenie z parowania wytwarzane w tym procesie jest odprowadzane do środowiska przez dużą powierzchnię parownika oraz kierowane do wnętrza pojazdu, przez przepływ powietrza dmuchawy.

Podczas rozwiązywania problemów należy sprawdzić parownik pod kątem zanieczyszczeń oraz uszkodzeń, a także ocenić rury łączące pod kątem prawidłowego dopasowania. Serwis klimatyzacji samochodowej w Tomaszowie Lubelskim wykonuje tez test szczelności, pomiar ciśnienia przy włączonej sprężarce i pracującym silniku oraz pomiar temperatury na linii wejściowej i wyjściowej.

Tags: ,